Slik gjennomfører vi el - kontroll

Når vi utfører brannforebyggende el-kontroll, har vi en standardisert sjekkliste hvor vi blant annet sjekker sikringsskap, jording, ledninger, stikkontakter og lampepunkter, samt relevante elektriske apparater. Dette kan være varmtvannsbereder, oppvaskmaskin, vaskemaskin, komfyr, lysarmaturer, varmeovner med mer.

Store deler av det elektriske anlegget er ofte skjult. Derfor benytter vi termografering med et varmesøkende kamera for å avdekke eventuell varmgang før det rekker å utvikle seg til en brann.

Etter gjennomført el-kontroll leverer vi en komplett tilstandsrapport som gir deg trygghet, og som du kan levere til forsikringsselskapet for billigere forsikring.

Hva er forskjellen på el-sjekk og el-kontroll

El-sjekk og el-kontroll er to tjenester som kan være lett å forveksle. Samtidig er det en betydelig forskjell i arbeidet som utføres.

El-sjekk
En el-sjekk er en overordnet sjekk av det elektriske anlegget, utført av en elektriker, for å oppdage graverende feil som kan føre til brann. Det blir utført stikkprøver, samt sjekket grundigere ved mistanke om at noe er feil.

El-kontroll
El-kontroll er en mer omfattende gjennomgang, som i tillegg må utføres av en elektriker med  godkjenning i henhold til NEK 405-normserien. Rapporten fra en el-kontroll kan også sendes til forsikringsselskap for å redusere forsikringspremien.

Ønsker du hjelp med kontroll av ditt elektriske anlegg?

Vi hjelper deg gjerne med enkel el-sjekk eller mer omfattende elektrisk kontroll for dokumentasjon ved kjøp eller salg av bolig.