Det er ingen tvil om at brannalarmanlegg spiller en avgjørende rolle i å beskytte liv og eiendom mot brannskader. For å sikre at disse systemene fungerer optimalt, er det nødvendig med regelmessig vedlikehold og kontroller. En av de sentrale kravene er den årlige kontrollen, som må utføres av et godkjent firma i samsvar med NS 3960-standarden.

Grundig testing av sertifisert kontrollør

Den årlige kontrollen omfatter grundig testing av ulike komponenter, inkludert sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner. Formålet er å forsikre seg om at hele systemet fungerer som det skal, og at dekningsområdet er tilstrekkelig tilpasset eventuelle endringer i bygningen eller bruken av den.

Det er påkrevd å benytte et sertifisert selskap til å utføre denne årlige kontrollen. Ikke bare sikrer dette at anlegget vedlikeholdes i tråd med gjeldende standarder, men det kan også bidra til å forlenge levetiden til systemet og redusere driftskostnadene på lang sikt.

Vedlikehold av brannalarmanlegg

Skulle det, under kontrollen, oppdages feil eller mangler ved brannalarmanlegget, bør dette rettes opp raskt.

Vi hjelper deg med tiltaksplan, utbedringene som er nødvendige, slik at brannalarmanlegget fungerer som det skal. Dokumentasjon på både kontroll og utbedringer sørger vi også for.

Vi foretar brannalarmkontroll innen næring, industri og landbruk.

Behov for kontroll av brannalarmsystemet?

Vi har kompetanse og kvalifisert sertifisering. Kontakt oss for uforpliktende tilbud.