Smarte panelovner er en innovativ oppvarmingsløsning som kombinerer avansert teknologi og funksjonalitet. Med smarte funksjoner som fjernstyring via mobilapp og automatisert planlegging, gir de økt komfort og energieffektivitet. Smarte panelovner har blitt stadig mer populære på grunn av deres evne til å tilpasse seg brukernes behov og bidra til et mer behagelig og miljøvennlig oppvarmet hjem.

En populær investering

Montering av smarte panelovner bidrar til redusert energiforbruk og økt komfort. Her er noen av grunnene til hvorfor smarte panelovner er et populært valg for oppvarming:

  • Energisparing: Ved å velge en smart ovn kan du redusere 30% av strømforbruket tilknyttet oppvarming. Smarte panelovner er utstyrt med avansert teknologi som gir deg muligheten til å programmere og styre varmen i ulike rom. Du kan blant annet spare energi ved å angi når ovnen skal være på eller av. Da kan du unngå unødvendig oppvarming når du ikke er til stede eller når rommet allerede er tilstrekkelig varmt.
  • Full kontroll: Smarte panelovner kan fjernstyres via app eller smarthjemsystem. Dette betyr at du kan styre varmen selv om du ikke er hjemme. Har du hytte kan du for eksempel styre varmen mens hytta står tom, slik at du kommer frem til en forhåndsvarmet hytte.

Foto: Mill

  • Automatisert planlegging og temperaturkontroll: Med en smart panelovn kan du automatisk planlegge og justere oppvarmingen basert på dine preferanser eller vaner. Du kan også dele huset eller leiligheten inn i soner og deretter regulere varmen etter hvilket rom som er i bruk. Da kan du for eksempel velge å ha en høyere temperatur i stuen på dagen og senke temperaturen om natten.
  • Sikkerhet: Slike ovner har lav overflatetemperatur, og er designet for å forstå endringer i temperatur, slik at de ikke overbelastes. Flere modeller har barnesikring som kan aktiveres i appen, og som hindrer barnet fra å endre temperatur eller skru ovnen av/på. Dessuten kommer panelovner også med overopphetingsvern.
  • Lang levetid: Smarte panelovner er vanligvis laget av holdbare materialer og har en lang levetid. Dette gir både økonomiske besparelser og reduserer miljøpåvirkningen fra produksjon og avfall.
Smart panelovn

Foto: Mill

Montering av smarte panelovner

Montering av panelovner kan du fint gjøre selv så lenge den har ledning og støpsel, men det kan være fordelaktig å kontakte fagpersoner for å få råd om hvor mange, og hvilken type, panelovn du bør velge, og hvilken plassering som er best for oppvarmingen du ønsker.

Våre erfarne elektrikere hjelper deg med valg av type ovn, og installasjon om ønskelig.

Når vi foretar en montering av smarte panelovner kan vi bistå med kobling til produktets app, og eventuelt anbefale hvilke strømstryingsprodukter som er kompatible med ovnene og andre elektriske komponenter i boligen.

 

Her er noen generelle retningslinjer for hvordan du bør plassere en panelovn:

  1. Montering av panelovn på vegg: Vinduer har det som heter kaldras. Det betyr at det kommer kulde gjennom vinduet. Derfor er det vanlig å montere ovnen under et vindu. Vinduer har blitt mye bedre de siste årene, og bor man i en ny bolig med TEK 10 eller nyere står du friere med tanke på plassering. Det vanligste er å montere panelovner minimum 10 cm over gulvet, men følg produsentens anbefalinger.
  2. Avstand til møbler og gardiner: Sørg for at det er tilstrekkelig avstand mellom panelovnen og møbler, gardiner eller andre gjenstander. Dette for å unngå brannfare. Husk også at store møbler for nære ovnene kan forhindre sirkulering av varmen i rommet. Planlegg derfor godt hvor møblene skal stå før du plasserer ovnene, slik at du får fordelt varmen i rommet på en god måte.
  3. Romstørrelse: Vurder størrelsen på rommet når du plasserer ovnen. Mindre rom kan kreve en mindre ovn, mens større rom vil kreve en større ovn eller flere ovner for å oppnå ønsket oppvarmingseffekt. Den norske produsenten Mill anbefaler at man ikke underdimensjonerer, og at man bør regne minst 70 watt per kvm, slik at for at det skal være nok effekt å varme opp rommet. Dette gjør blant annet at det tar kortere tid å varme opp rommet, og du bruker ikke mer, heller mindre energi.
  4. Elektrisk tilkobling: Sørg for at ovnen er riktig tilkoblet til strømkilden. Har panelovnen ledning og støpsel kan du gjøre dette selv, men husk at dersom du setter opp en smart panelovn et nytt sted bør en elektriker sjekke at strømkursen har nok kapasitet.
  5. Bruk produsentens instruksjoner: Følg alltid produsentens spesifikke retningslinjer for installasjon og plassering av ovnen, da disse kan variere avhengig av ovnens modell og type.

Behov for flyttbar panelovn?

Det er ikke alle rom det er hensiktsmessig å ha en fastmontert varmekilde. Det er mye å velge i frittstående varmekilder, men vit at det også finnes smarte panelovner som er flyttbare. De har samme fordeler som smarte panelovner, pluss at de kan flyttes fra rom til rom, når det er behov for det.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss for mer informasjon om installering av smarte panelovner. Vi hjelper deg med å finne riktig løsning for din bolig.