18.10.2022

Ikke betal for mer effekt enn bygget faktisk forbruker

Drifter eller eier du et bygg av relativ størrelse kan det hende du har hørt om begreper som «reaktiv effekt» eller «reaktiv energi». Eller kanskje ikke? Det er i så tilfelle ikke så rart, for det er jo egentlig elektrikerspråk. Men her skal vi, i korte trekk, fortelle deg hva det går ut på og hvordan du kan spare betydelig beløp ved noen enkle tiltak.

Reduser belastningen på strømnettet

Fasekompensering er en metode som reduserer belastningen på hovedtavlene og strømnettet ditt, ved å redusere eller fjerne «ubrukelig» reaktiv effekt. På elektrikerspråket snakker vi om lav Cos phi(Cosinus Phi), eller høy Cos Phi. Jo høyere Cos (>0,95) phi et anlegg har, jo mindre reaktiv effekt har du i installasjonen.

Reaktiv effekt er rett og slett strøm du betaler for uten at du får utnyttet det.

Du kan sammenligne det med skummet som oppstår dersom brusen har blitt ristet før du helle ri glasset . Skummet er det du ikke ønsker å ha i brusen din. Du vil jo heller ha mest mulig brus i glasset. Sånn er det med strømmen og. Den reaktive effekten du har i kablene dine er effekt som du ikke får nytte av. Det kaller vi blindlast.

Er fasekompensering noe for ditt anlegg?

Drifter eller eier du større anlegg med høy belastning i hovedtavla kan investeringen i å installere fasekompensering raskt lønne seg. Med dagens strømpriser kan du anta en nedbetalingstid på et par år.

Typiske næringer som bør kartlegge sitt reaktive forbruk er:

  • Knuseverk
  • Sagbruk
  • Pumpestasjoner
  • Sykehus
  • Supermarkeder
  • Skiheiser
  • Havbruk
  • generelt industri

 

 

Hvordan kan du vite hvor mye reaktiv effekt du har i anlegget ditt?

Nettselskapet har full kontroll over kundenes reaktive effekt gjennom nettanalyse på trafokretsen, der kunden er koblet til.  Kontakt dem, og du vil få en formening om du har mye blindlast.

 

 

Vil du vit mer?

Ta kontakt med oss, slik at vi kan foreta en testperiode, dette for å sjekke om ditt anlegg trenger fasekompensering.